ЕЛИВАЛ ДООЕЛ Скопје е основана како фирма специјализирана за трговија на големо и мало со електрични материјали во 1993 година.

Од самото основање наша цел е да ги задоволиме потребите на потрошувачите со нашиот богат асортиман од областа на електроматеријали (лед осветлување,инсталациони
материјали, галантерија….)

ЕЛИВАЛ располага со два малопродажни објекти,еден магацин на големо и онлајн продажба.

Постојано следејки ги сите новости и се што е напредно од областа на електриката.